כשהסוקרים מהססים: האמריקאים משנים את יחסם לנתונים

המרוץ לנשיאות ארצות הברית מגיע לישורת האחרונה ומכוני הסקרים, למודי נסיון העבר נזהרים מאמירות ברורות בנוגע לזהות המנצח. לפני ארבע שנים התוצאות היכו את גדולי הפרשנים והמנתחים, אלו יצאו מלאי ביטחון והצביעו על המועמדת הדמוקרטית כזו שתצעד אחר כבוד הראשונה בהיסטוריה אל החדר הסגלגל.

המרוץ לנשיאות ארצות הברית מגיע לישורת האחרונה ומכוני הסקרים, למודי נסיון העבר נזהרים מאמירות ברורות בנוגע לזהות המנצח.

לפני ארבע שנים התוצאות היכו את גדולי הפרשנים והמנתחים, אלו יצאו מלאי ביטחון והצביעו על המועמדת הדמוקרטית כזו שתצעד אחר כבוד הראשונה בהיסטוריה אל החדר הסגלגל.

הסוקרים לא תלו עצמם באינטואיציות, אלו עשו סקרי דעת קהל, ניתחו טריליוני נתונים ומשתנים וסיכמו כי המדינה נצבעה כחול. הדמוקרטים יקחו.

 

אמינות הנתונים עומדת במבחן

אותו לילה התוצאה הגיעה כמהלומה. בזו אחר זו נצבעו המדינות אדום, מעוזים נפלו, אלקטורים הצטברו, המרוץ הוכרע. היה זה ליל מפנה ביחסם של הסוקרים, כמו גם אזרחי צפון היבשת למידת אמינותם של נתונים. הוברר כי נתונים מייצגים מידע גולמי שניתן לפרש בדרכים רבות ובהתאם לKPI שקובעים.

במרוץ הנוכחי על אף שמדובר על המשכה של כהונת נשיא מכהן שמגדילה את אחוזי ההסתברות להמשך כהונה, שקלו הסוקרים פעמים רבות לפני שפרסמו הצהרות.

 

 

טכנולוגיות ניתוח מתפתחות

לעזרתם של מנתחי הנתונים ומנהלי מערכות המידע הגיעו טכנולוגיות הBI. כלי הניתוח לא שקטו על השמרים בשנים האחרונות. למעשה אנו מצויים כיום בתור הזהב של כלי הבינה העסקית. עדכוני מערכת משוחררים בתכיפות, כלי חיזוי מוטמעים בליבת כלי הבקרה ומאפשרים למקבלי ההחלטות ולמנתחי הנתונים להסתמך יותר ויותר על יכולות המערכות.

כבר במערכת הקודמת מפתחי BI השתמשו במערכת Qlik sense לניתוח מגוון משתנים מנאומי המועמדים לנשיאות.

 

 

המשתנים כללו את מידת מורכבתם של המשפטים, תרועות הקהל, התמקדות במינוחים, וכן הלאה ובכך חושב ציון מסכם לכל נאום. ייחודיות מערכות הבינה העסקית היא ביכולתן להביט בכלל המשתנים ולייחס תוצאות לפי נתונים שלעתים נסתרים מהעין ובכך להציג תמונה רחבה ומקיפה של המצב.

מאמרים נוספים בשבילך: